MetaServ Private Cloud

01


Thông tin

METASERV Private Cloud là dịch vụ cung cấp mô hình điện toán đám mây riêng biệt, chỉ sử dụng thông qua mạng nội bộ & người dùng trong mạng. Trong đó cung cấp đầy đủ tất cả tài nguyên bao gồm phần cứng, phần mềm phục vụ riêng cho khách hàng.


Tiết kiệm chi phí phần cứng & tối ưu trong việc quản trị hệ thống là 2 lợi ích lớn nhất khách hàng có được. Bên cạnh đó, khi sử dụng dịch vụ METASERV Private Cloud, khách hàng sẽ có khả năng tự phục vụ, khả năng mở rộng & tùy chỉnh bổ sung từ các tài nguyên cơ sở hạ tầng điện toán.

02


Ưu điểm

Nền tảng điện toán đám mây


Sử dụng nền tảng & ứng dụng công nghệ ảo hóa như VMware và Hyper-V vào hạ tầng để triển khai trên kiến trúc hạ tầng, đa dạng hóa dịch vụ.

Tính bảo mật và riêng tư cao


Các hoạt động trên đám mây riêng không có sẵn hay không dùng để pubilc công cộng và các tài nguyên được chia sẻ từ các cụm tài nguyên riêng. biệt. Do vậy, hệ thống Private cloud thường đảm bảo tính bảo mật và riêng tư cao.

03


Câu hỏi thường gặp

Các cấu phần xây dựng thành hệ thống Private Cloud của METASERV?

Hệ thống Private Cloud của METASERV bao gồm phần cứng lưu trữ, phần mềm ảo hóa, hoàn toàn được xây dựng trên hạ tầng Data Center tiêu chuẩn quốc tế.


Khi hệ thống Private Cloud gặp lỗi ở các node thì sẽ xử lý như thế nào?

Trung tâm điều khiển của METASERV sẽ cảnh báo và phát hiện ra lỗi, kiểm tra & đánh giá tình trạng dữ liệu. Sau đó sẽ điều chuyển tự động toàn bộ máy chủ ảo sang các node hoạt động khác. 


Nếu cần đường Internet Backup của nhà cung cấp khác thì có được kết nối vào Data Center METASERV không.

METASERV hoàn toàn chào đón & hỗ trợ khách hàng trong việc kết nối thêm đường Internet Backup của các đối tác khác


Các gói dịch vụ

MetaServ. Cloud S01

500.000 VNĐ/Tháng


2  vCPU


2 GB RAM


40 GB SSD


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1 IP Public IP

MetaServ. Cloud S02

760.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


4 GB RAM


60 GB SSD


Unlimited Mbps Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S03

1.030.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


6 GB RAM


80 GB SSD


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S01

500.000 VNĐ/Tháng


2  vCPU


2 GB RAM


40 GB SSD


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1 IP Public IP

MetaServ. Cloud S02

760.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


4 GB RAM


60 GB SSD


Unlimited Mbps Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S03

1.030.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


6 GB RAM


80 GB SSD


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S01

500.000 VNĐ/Tháng


2  vCPU


2 GB RAM


40 GB SSD


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1 IP Public IP

MetaServ. Cloud S02

760.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


4 GB RAM


60 GB SSD


Unlimited Mbps Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S03

1.030.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


6 GB RAM


80 GB SSD


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP