MetaServ Cloud Server

01


Thông tin

METASERV Cloud Server là thuật ngữ dùng để chỉ hệ thống máy chủ đám mây, được xây dựng như một cơ sở hạ tầng ảo, thực hiện chức năng lưu trữ và xử lý thông tin, tương tự như một máy chủ vật lý truyền thống của khách hàng thường dùng.


Về cơ bản, Cloud Server gần giống như máy chủ ảo Virtual Private Server (VPS). Tuy nhiên, Cloud Server ứng dụng công nghệ điện toán đám mây tiên tiến Cloud Computing, dễ dàng nâng cấp tài nguyên, không cần thực hiện công tác bảo trì. Đặc biệt hơn toàn toàn đủ cung cấp năng lượng cho mọi mô hình phân phối điện toán đám mây từ cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS – Infrastructure as a Service) đến nền tảng như một dịch vụ (PaaS – Platform as a Service) và phần mềm như một dịch vụ (SaaS – Software as a Service).02


Ưu điểm

Tính bảo mật và riêng tư cao


Các hoạt động trên đám mây riêng không có sẵn hay không dùng để pubilc công cộng và các tài nguyên được chia sẻ từ các cụm tài nguyên riêng. biệt. Do vậy, hệ thống Private cloud thường đảm bảo tính bảo mật và riêng tư cao.

Tính sẵn sàng cao


Hệ thống Cloud Server có cơ chế tự theo dõi trạng thái của các Server, hệ thống tự động chuyển đổi giữa các server khi mà một trong các Server gặp sự cố. Nghĩa là một khi một Sever trong Cloud gặp sự cố không thể kết nối, hệ thống sẽ tự động chuyển dữ liệu trong server hỏng đó qua những tài nguyên khác trong Cloud.

03


Câu hỏi thường gặp

Tôi cần tư vấn thêm về báo giá của dịch vụ Cloud Server của METASERV thì làm thế nào?

Để được hỗ trợ chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

  • Hotline: 096 308 7773
  • Email: sales@metaserv.vn

Nền tảng công nghệ điện toán đám mây METASERV đang sử dụng là gì?
  • Nền tảng công nghệ VMware & Hyper-V đang là đồng lựa chọn tốt nhất của METASERV trong việc phát triển công nghệ điện toán đám mây, hỗ trợ cả public clouds & private clouds.
  • Ứng dụng các công nghệ vào hạ tầng sẽ giúp METASERV cung cấp toàn bộ máy ảo & tài nguyên dưới loại dịch vụ Infrastructure as a Service (IaaS).

Các tính năng dịch vụ Cloud của METASERV là gì?

Dịch vụ Cloud của METASERV bao gồm đầy đủ các tính năng như:

  • vLoadbalancer
  • vFirewall
  • Snapshot.
  • Anti DDOS
  • Backup
  • ...

Các gói dịch vụ

MetaServ. Cloud S01

500.000 VNĐ/Tháng


2  vCPU


2 GB RAM


40 GB SSD


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1 IP Public IP

MetaServ. Cloud S02

760.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


4 GB RAM


60 GB SSD


Unlimited Mbps Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S03

1.030.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


6 GB RAM


80 GB SSD


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S04

1.830.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


16  GB


100  GB


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S05

2.360.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


24  GB


100  GB


Unlimited  Băng Thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S01

500.000 VNĐ/Tháng


2  vCPU


2 GB RAM


40 GB SSD


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1 IP Public IP

MetaServ. Cloud S02

760.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


4 GB RAM


60 GB SSD


Unlimited Mbps Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S03

1.030.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


6 GB RAM


80 GB SSD


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S04

1.830.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


16  GB


100  GB


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S05

2.360.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


24  GB


100  GB


Unlimited  Băng Thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S01

500.000 VNĐ/Tháng


2  vCPU


2 GB RAM


40 GB SSD


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1 IP Public IP

MetaServ. Cloud S02

760.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


4 GB RAM


60 GB SSD


Unlimited Mbps Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S03

1.030.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


6 GB RAM


80 GB SSD


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S04

1.830.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


16  GB


100  GB


Unlimited  Băng thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP

MetaServ. Cloud S05

2.360.000 VNĐ/Tháng


4  vCPU


24  GB


100  GB


Unlimited  Băng Thông


3M/100M (Ext/Int)  Internet


1  Public IP