banner

01


Thông tin

Backup dữ liệu là hình thức sao chép toàn bộ dữ liệu gốc trên máy chủ hoặc máy tính cá nhân, thiết bị di động,… để lưu trữ vào nơi khác phòng khi xảy ra các sự cố như thiết bị hư hỏng, virus,… mà dữ liệu không mất đi. Dữ liệu sẽ được sao chép thành một phiên bản tương tự như bản gốc. Khi bị mất dữ liệu do bị tấn công, sập nguồn, ổ cứng hỏng,… thì khách hàng vẫn có bản dữ liệu đã được backup để restore (khôi phục) lại.


Veeam Backup là một phần mềm được phát triển bởi Veeam Software. Nó có khả năng sao lưu, khôi phục và sao chép dữ liệu trên VM (máy ảo). Veeam Backup có thể phục hồi dưới 15 phút cho mọi ứng dụng. Phần mềm này dùng khả năng tăng tốc độ mạng WAN để sao chép dữ liệu ngoài website, nhanh hơn so với truyền dữ liệu thô khoảng 50 lần.

Veeam Backup còn có thể bảo vệ, khôi phục ứng dụng và các tệp cho môi trường như SharePoint và Exchange. Phần mềm này cũng có khả năng phục hồi cấp độ giao dịch của CSDL Oracle và Microsoft SQL.

02


Ưu điểm

Sao lưu và phục hồi


Đảm bảo dữ liệu của Doanh nghiệp được sao lưu và phục hồi theo các điều kiện của Doanh nghiệp với nhiều tùy chọn sao lưu và khôi phục chi tiết. Khả năng khôi phục tức thời, giúp doanh nghiệp vận hành liên tục và không bị gián đoạn dù có sự cố xảy ra.

Tự động hóa


Chuẩn bị, kiểm tra và điều phối chiến lược khôi phục sau thảm họa (Disaster Recovery - DR) của bạn để bảo vệ các ứng dụng quan trọng.

Bảo mật sao lưu


Quản lý hiệu quả các bản sao lưu của Doanh nghiệp từ thử nghiệm ảo để đảm bảo rằng các bản sao dữ liệu của bạn có thể khôi phục, an toàn và tuân thủ. Bảo vệ đa dạng các hình thức dữ liệu đầu vào như: hệ điều hành, ứng dụng, file/folder, máy chủ ảo hóa, hệ thống NAS...

Thông tin

Các sản phẩm