Router

01


Thông tin

Router là thiết bị định tuyến vô cùng quan trọng đối với các hệ thống mạng hiện nay. Mục đích chính của Router kết nối các thiết bị trong một hệ thống mạng bằng cách chuyển tải các gói dữ liệu từ địa chỉ mạng nguồn đến điểm đích, quá trình này được gọi là “định tuyến“.


Router Cisco là thiết bị định tuyến được nghiên cứu, sản xuất và phát triển bởi Cisco, tập đoàn công nghệ nổi tiếng của Mỹ,thương hiệu số một trên thế giới trong việc cung cấp thiết bị cho hệ thống mạng cũng như các sản phẩm và dịch vụ liên quan. Router Cisco kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng bằng cách chuyển gói dữ liệu giữa chúng. Dữ liệu này có thể được gửi giữa các thiết bị hoặc từ thiết bị đến Internet. Router Cisco thực hiện nhiệm vụ này bằng cách gán địa chỉ IP cục bộ cho mỗi thiết bị trên mạng. Điều này đảm bảo gói dữ liệu đến đúng nơi, không bị thất lạc trong mạng.

02


Ưu điểm

Nền tảng điện toán đám mây


Sử dụng nền tảng & ứng dụng công nghệ ảo hóa như VMware và Hyper-V vào hạ tầng để triển khai trên kiến trúc hạ tầng, đa dạng hóa dịch vụ.

Nâng cấp dễ dàng


Tạo dịch vụ nhanh, nâng cấp tài nguyên, cấu hình & không gian lưu trữ không tốn nhiều thời gian

Thông tin

Các sản phẩm